Muziek

In VLAREM wordt bij alle activiteiten die als hinderlijk voor het milieu worden beschouwd geluidsnormen bepaald, en dus ook voor muziekactiviteiten. Deze hebben betrekking op activiteiten waar elektronisch versterkte muziek te horen is. Naast de gangbare omgevingsnormen, werden er geluidsnormen vastgelegd die gelden in de inrichting waar de activiteit plaatsheeft. Elke soort inrichting krijgt een bepaalde klasse met een maximum toegestaan geluidsniveau toegewezen. Het begrip ‘muziekactiviteit’ is zeer ruim. Het omvat grote en kleine evenementen, live en niet-liveoptredens, permanente inrichtingen en tijdelijke activiteiten. Er zijn festivals, concerten, fuiven, discotheken, danscafés, lokale festiviteiten. In Vlarem worden daarom 3 categorieën gedefinieerd:

  • Categorie 1: met een maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min, dit zijn niet-ingedeelde inrichtingen.
  • Categorie 2: met een maximaal geluidsniveau > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min, dit zijn ingedeelde inrichtingen klasse 3.
  • Categorie 3: met een maximaal geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) L Aeq,60min dit zijn ingedeelde inrichtingen klasse 2.

Voor elk van deze categorieën kan u beroep doen op onze expertise voor het bepalen van maximale geluidsniveaus binnen een ruimte, voor het aanpassen van de geluidsisolatie om een bepaald geluidsniveau te mogen spelen, voor het opstellen van een geluidsplan, etc.

Een (dans)café of discotheek dient zich aan de opgelegde geluidsnormen te houden. Om na te gaan welke maximumniveaus in de inrichting aanvaardbaar zijn zonder overlast te berokkenen naar buiten toe, moeten metingen uitgevoerd worden met gespecialiseerde toestellen die de correcte waarden zullen kunnen bepalen.