Omgevingsgeluid

De omgeving van uw gebouw is vaak onderwerp van akoestische problematiek.  We denken onder meer aan installaties voor ventilatie, koeling en airconditioning of technische installaties, te veel om hier op te noemen, maar allemaal ressorteren ze onder de stringente wetgeving op omgevingslawaai in dit land.

Bureau De Fonseca voert vaak geluidsmetingen uit, binnen en buiten, overdag en ’s nachts, bemand of onbemand.  Tevens verzorgen we het akoestisch ontwerp van uw gebouw en uw technische installaties, steeds volgens de regels van de kunst en gebaseerd op jarenlange expertise.

Bureau De Fonseca is door de Vlaamse overheid erkend als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen (VLAREM II). Als erkend deskundige staan we dan ook in voor alle akoestische onderzoeken, maken we akoestische saneringsplannen en leveren we aan uw ingenieurs de vereiste expertise om bij nieuwe installaties geluidsproblemen te vermijden.