Industrie

Overmatige lawaaiblootstelling in de (directe) omgeving van technische installaties of blootstelling aan geluid of trillingen, de deskundigen van Bureau De Fonseca doen betrouwbare metingen, controles en realistische suggesties tot bijsturing. Dankzij onze jarenlange en uitgebreide praktijkervaring bieden wij efficiënte en creatieve oplossingen die steeds hun nut bewijzen.

Vraag vrijblijvend een offerte.