Trillingen op de werkplek

Blootstelling aan trillingen is één van de twee voornaamste oorzaken van erkende beroepsziekten.

Bureau De Fonseca werd als eerste erkend door de Minister van Tewerkstelling voor het meten van de geluidsblootstelling én trillingsblootstelling van werknemers. Het KB van 7 juli 2005 verplicht tevens elke werkgever een objectieve risicobeoordeling uit te voeren. Dit wil zeggen dat de werkgever de trillingsblootstelling van zijn werknemers dient te onderzoeken met specifieke trillingsmetingen.

Op basis van die trillingsmetingen wordt nagegaan of de actiewaarde of grenswaarde is overschreden. Voor blootstellingen aan trillingen op het hand-arm-systeem gelden andere waarden dan voor trillingen die op het hele lichaam inwerken. Bij overschrijding van de actiewaarde is tevens een gerichte opleiding van de werknemers noodzakelijk. Bovendien moeten technische of organisatorische maatregelen leiden tot vermindering van het blootstellingsniveau: de grenswaarde mag namelijk niet overschreden worden.

Contacteer ons voor een onweerlegbare risicoanalyse (zoals wettelijk verplicht) en wij bezorgen u kosteloos ons beproefd stappenplan voor betrouwbare risicoanalyse bij lichaamstrillingen en hand-armtrillingen.