Metingen

De geluidsisolatie van buitengevels of binnenwanden wordt in principe bepaald door aan beide zijden van die wand het heersend geluidsniveau te meten. Deze metingen worden steeds uitgevoerd volgens de norm ISO 140 en de norm ISO 717, om de contactgeluidsisolatie of luchtgeluidsisolatie te bepalen, zowel van vloeren, wanden als gevels. 

Correct geluidsisolatie meten volgens deze normenreeks is werk voor specialisten. Contacteer ons voor onbetwistbare, correcte metingen, die aangeven of de eisen in de huidige norm voor akoestisch comfort in gebouwen gerespecteerd zijn!