Saneringsonderzoeken

Voorkomen is altijd beter dan genezen, ook bij geluidsoverlast!

Bureau De Fonseca beschikt over erkende, professionele akoestische software: daarmee berekenen we welke maatregelen de grootste winst opleveren, tegen een minimale kost. Zo voorkomt u zware investeringen, die nadien toch niet het verhoopte resultaat zouden opleveren.

Afhankelijk van de resultaten van dergelijk akoestisch onderzoek, opgelegd door de milieu-inspectie, kan de overheid u opleggen om een akoestisch saneringsplan uit te werken. In zo een saneringsplan worden alternatieve geluidsreducerende maatregelen besproken. Voor elk alternatief geven we de baten en de kosten. Deze aanpak laat u toe de oplossing te kiezen die voor u het meest geschikt is.

Bij nieuwe investeringen is het aangewezen om alle akoestische eisen reeds van bij de ontwerpfase mee in rekening te brengen. De ingenieurs werken - in overleg met onze specialisten - oplossingen uit die precies voldoen aan de wettelijke geluidseisen.  Zo vermijdt u vooral een dure potentiële overkill.

Contacteer ons voor een gefundeerde analyse van kosten en baten voor alternatieve maatregelen!