Vlarem II

Naast specifieke onderzoeken bij sanering kent VLAREM ook nog het akoestisch onderzoek.

Het toezicht op het milieuvergunningdecreet (en de uitvoeringsbesluiten zoals VLAREM I & VLAREM II) gebeurt onder meer door toezichthoudende ambtenaren van de milieu-inspectie. Dergelijk toezicht omvat ook de technische controle op de geluidshinder.

Het onderzoekt tevens of het geluid en het specifieke geluid van een inrichting voldoen aan de normen, afgeleid uit de richtwaarden van de bijlagen 2.2.2, 4.5.4 en 4.5.5 van VLAREM II. Een akoestisch onderzoek kan ook dienen voor het plannen en realiseren van het beleid en de vergunningsverlening.

Bureau De Fonseca heeft al jaren ervaring met het uitvoeren van akoestische onderzoeken en is een door de Vlaamse overheid erkend deskundige inzake geluid en trillingen.

Onze pragmatische aanpak en snelle oplevering horen bij onze dienstverlening.

Contacteer ons voor uw akoestische onderzoek.