Anno 2016 telt Europa bijna 750 miljoen inwoners, waarvan het merendeel wordt blootgesteld aan een gemiddeld geluidsniveau van 55dB. Dergelijke blootstelling brengt dan ook heel wat fysieke en mentale ongemakken met zich mee, zoals prikkelbaarheid, slaapstoornissen en stress.

Elk bedrijf, elk project en elk gebouw zijn uniek: het erkend Bureau De Fonseca staat dan ook voor een gepersonaliseerde aanpak, uniek voor elk specifiek project! U kan steeds rekenen op een persoonlijke aanpak door onze experten die met hun kennis, ervaring en methoden komen tot een sterke oplossing.

Elk bedrijf, elk gebouw en elk project zijn uniek: het erkend Bureau De Fonseca staat dan ook voor een gepersonaliseerde aanpak, uniek voor elk specifiek project in de industrie.

Het verkeer, weg-, spoor- of vliegverkeer, is de grootste bron van geluidsproductie in onze moderne samenleving. In deze context doet u beroep op Bureau De Fonseca voor gespecialiseerde metingen van trillingen en/of geluid, of voor MER-studies bij grote infrastructuurwerken.

Het gros van de mensen wordt dag in dag uit blootgesteld aan een grote verscheidenheid van trillingen in hun woon- en werkomgeving. Wegverkeer, bouwwerven, technische installaties, machines, enz. … zijn vaak voorkomende potentiële bronnen van trillingen en daarmee gepaard gaande trillingshinder.

Een (dans)café of discotheek dient zich aan de opgelegde normen te behouden, afhankelijk van het geluidsniveau dat zij wensen te spelen. Om na te gaan welke maximum niveaus in de inrichting aanvaardbaar zijn zonder overlast te berokkenen naar buiten toe,...