Milieuvergunning

Voorafgaandelijk aan de toekenning van uw milieuvergunning kan de overheid verzoeken bepaalde geluidsmetingen of -berekeningen te laten uitvoeren.

De geluidsmetingen verlopen volgens VLAREM II-wetgeving: deze bepaalt de richtwaarde waaraan het geluid afkomstig van een bedrijf of een luidruchtige activiteit moet voldoen. Deze richtwaarde wordt voor elke "hinderlijke inrichting" (industrie, discotheken en feestzalen, gemotoriseerde recreatie, ...) onder andere bepaald door de ligging volgens het gewestplan.

Aan de hand van een akoestisch onderzoek gaan we na of uw inrichting voldoet aan de bepalingen in de vigerende VLAREM II-wetgeving. Bij vastgestelde overschrijding analyseren we welke geluidsbronnen hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarna kan een saneringsplan opgesteld worden.

Bureau De Fonseca heeft al jaren ervaring met het uitvoeren van akoestische onderzoeken en telt 3 ingenieurs die door het Vlaams Gewest officieel erkend zijn als milieudeskundige inzake trillingen en geluid.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft Bureau De Fonseca een jarenlange ervaring met geluidsstudies voor milieuvergunningen.