Saneringsonderzoeken

Ook bij geluidsoverlast is voorkomen beter dan genezen! Bureau De Fonseca beschikt over erkende akoestische software: daarmee berekenen we welke maatregelen de grootste winst opleveren, tegen een minimale kost. Zo voorkomt u zware investeringen die nadien niet het verhoopte resultaat geven.

Afhankelijk van de resultaten van dergelijk akoestisch onderzoek, opgelegd door de milieu-inspectie, kan de overheid u opleggen om een akoestisch saneringsplan uit te werken. In zo een saneringsplan worden alternatieve geluidsreducerende maatregelen besproken. Voor elk alternatief geven we de baten en de kosten.  Deze aanpak laat u toe de oplossing te kiezen die voor u het meest geschikt is.

Bij nieuwe investeringen is het aangewezen om alle akoestische eisen reeds van bij de ontwerpfase mee in rekening te brengen. De ingenieurs werken - in overleg met onze specialisten - oplossingen uit die precies voldoen aan de wettelijke geluidseisen.  Zo vermijdt U vooral een dure potentiële overkill.

Contacteer ons voor een gefundeerde analyse van kosten en baten voor alternatieve maatregelen!

Bureau De Fonseca is een door de Vlaamse overheid erkend deskundige inzake geluid en trillingen.

Onze pragmatische aanpak en snelle oplevering horen bij onze dienstverlening.