Geluidshinder

In Vlaanderen beschermt de huidige VLAREM-wetgeving iedereen tegen overmatige geluidsbelasting. Ook Brussel heeft zijn eigen specifieke milieuwetgeving voor omgevingsgeluid.

Deze wetgeving legt onder meer de grenzen vast voor het geluid, afkomstig van uw installaties. Deze grenzen zijn tevens afhankelijk van zowel de specifieke omgeving als van het tijdstip van de dag.

Bureau De Fonseca heeft al jaren ervaring met het uitvoeren van akoestische onderzoeken en telt 3 ingenieurs die door het Vlaams Gewest officieel erkend zijn als milieudeskundige inzake trillingen en geluid.

In deze hoedanigheid treedt Bureau De Fonseca vaak op, in het verlengde van de milieu-inspecteurs, om gebeurlijke of storende lawaaihinder op onafhankelijke wijze ontegensprekelijk vast te stellen.

Onze pragmatische aanpak en snelle oplevering horen bij onze dienstverlening.

Contacteer ons voor uw akoestische onderzoek met betrekking tot geluidshinder .