Mer-studies

Een MER is een MilieuEffectRapport. Grote infrastructuur-, bouw- of industriële werken vereisen standaard een MER-studie. In een MER-studie onderzoekt de initiatiefnemer van een project alle mogelijke alternatieven op vlak van effecten op milieu (mens, natuur en landschap). Op basis van onder andere de MER-studie kan het Vlaams Gewest met kennis van zaken beslissen over de beste uitvoering van een plan.

Bureau De Fonseca is uw aangewezen partner voor het uitvoeren, opstellen en documenteren van dergelijke studie van milieueffecten inzake geluid en trillingen. Onze erkende MER-deskundigen beschikken over de nodige wetenschappelijke onderbouwing en kunnen een antwoord bieden op een heersende problematiek. Voor dergelijke MER-studie verzamelen en analyseren we alle relevante gegevens, om deze vervolgens te verwerken in een overzichtelijk, helder en vooral bruikbaar rapport.