Scholen

Een school is een omgeving waar heel wat lawaai aanwezig is, niet alleen van spelende kinderen maar ook door multimedia, technische installaties en het drukkere verkeer in de directe omgeving van de school. Ook computers, games, apps en andere multimediale systemen zijn in tal van moderne schoolgebouwen volop aanwezig. We zijn nu echter meer bewust van het belang van rust voor de individuele gezondheid in onze schoolgemeenschappen.

De meeste nieuwe gebouwen voldoen niet zomaar aan de huidige normen: er dient van bij het ontwerp afdoende aandacht aan besteed te worden. Strenge isolatievereisten vergen een correcte akoestische voorbereiding en toepassing van de juiste bouwtechnieken en dito materialen. Eenmaal uw gebouw er staat en het niet aan de eisen voldoet, is het moeilijk en vooral duurder om alsnog voldoende geluidsisolatie te realiseren. Net daarom is het belangrijk hiermee bij het ontwerp rekening te houden. Maar ook oude schoolgebouwen dienen bij te benen op het vlak van geluidsisolatie en hebben nood aan technisch advies.

Bureau De Fonseca kan u hierin bijstaan. Wij hebben reeds geruime tijd ervaring in het beheren van geluid in de school- en werkomgeving. Merk op dat Bureau De Fonseca officieel werd aangesteld voor de studies akoestiek in heel wat scholen in het kader van het programma Scholen van Morgen van de Vlaamse overheid.

Onze pragmatische aanpak en snelle oplevering horen bij onze dienstverlening.

Contacteer ons vandaag nog voor uw akoestische voorbereidingen en ontwerp.