Trillingen in installaties

Trillingen in technische installaties, machines, gereedschappen en huishoudapparaten kunnen oorzaak zijn van storende effecten op werknemers, klanten, leveranciers, buren, ….

Met specifieke software kan Bureau De Fonseca de toestand van uw technische installaties, machines, gereedschappen en huishoudapparaten opmeten. Zo bewaken ze tevens de toestand om vroegtijdig falen van de betreffende installatie te voorkomen. 

Diverse technische installaties, machines, gereedschappen en huishoudapparaten hebben enerzijds structurele trillingen en anderzijds rotatie-afhankelijke trillingen. Onze specifieke watervaldiagramma's laten ons hier dan toe om de structurele trillingen te onderscheiden van rotatie-afhankelijke trillingen.

Voorkom nefaste geluidshinder door de trillingen in kaart te brengen en beter te beheersen.

Contacteer ons voor verduidelijkende informatie.