Milieu - Omgeving

Anno 2016 telt Europa bijna 750 miljoen inwoners, waarvan het merendeel wordt blootgesteld aan een gemiddeld geluidsniveau van 55dB. Dergelijke blootstelling brengt dan ook heel wat fysieke en mentale ongemakken met zich mee, zoals prikkelbaarheid, slaapstoornissen en stress. Meer dan 100 miljoen Europeanen worden evenwel vaak blootgesteld aan een geluidsniveau dat 65 dB overschrijdt en bijna 10 miljoen onder hen dient zelfs te functioneren bij meer dan 75 dB, een ontoelaatbaar niveau volgens het Europees Milieubureau. Het spreekt voor zich dat dergelijke situaties onaanvaardbaar zijn.

Ook in ons land is de situatie verre van rooskleurig. Maar hoe weet u nu of een storend lawaainiveau de wettelijke waarden overschrijdt? Enkel een correcte geluidsmeting brengt hier soelaas.

Bureau De Fonseca zorgt voor die correcte geluidsmetingen om lawaaihinder te bestrijden. Bij bestaande installaties garanderen onze kennis en jarenlange praktijkervaring u steeds een creatieve en efficiënte oplossing. Bij nieuwe installaties kunnen lastenboeken het geluid reeds van bij de bron onder controle houden. Onze akoestische ingenieurs stellen daarvoor de gewenste geluidstechnische specificaties en eisen op. Ook bij de oplevering verzorgen wij de controle daarvan.

Milieu – omgeving 0
Milieu – omgeving 1