Lawaaiblootstelling op de werkplek

Overmatige lawaaiblootstelling in de (directe) omgeving van technische installaties heeft een bewezen negatieve invloed op het stressniveau van de werknemers. Niet alleen is er op termijn het risico van permanente gehoorschade en dus van schadeclaims. Lawaai tast eveneens de goede werksfeer aan. Het concentratievermogen vermindert en de productiviteit daalt.

Hoe kan u weten in hoeverre uw werknemers aan geluid of trillingen zijn blootgesteld? In hoeverre bent u op dit vlak met de strengere arbeidswetgeving in orde? Het ervaren Bureau De Fonseca doet onbetwistbare, betrouwbare dosismetingen die u een transparante risicoanalyse opleveren.

Bij nieuwe machines en technische installaties is het lastenboek het aangewezen middel om het geluid van bij de bron onder controle te houden. Als deskundigen stellen we het geluidstechnisch hoofdstuk op. En bij oplevering doen wij uiteraard de nodige controles en mogelijke suggesties tot bijsturing.

Ook bij bestaande technische installaties en uw machines bieden wij efficiënte en creatieve oplossingen die reeds vaak hun nut bewezen hebben dankzij onze jarenlange en uitgebreide praktijkervaring.

Bureau De Fonseca is door het Ministerie van Tewerkstelling officieel erkend voor het uitvoeren van alle metingen inzake geluids- én trillingsdosis op de werkplek. Dergelijke dosismetingen bieden u een onbetwistbare en wettelijk verplichte risicoanalyse volgens het KB van 16 januari 2006.

Dosimetrie
Dosimetrie is de basis voor betrouwbare risicoanalyse van lawaaiblootstelling in arbeidssituaties. Dit gebeurt met een (discrete) dosimeter, die het werkproces niet stoort. Het juist meten van geluid en vervolgens correct interpreteren is werk voor specialisten.  Wij beschikken daartoe enerzijds over de compacte dosebadges en anderzijds over de krachtige dosimeters die toelaten om de blootstelling van uw werknemers over meerdere ploegen of verschillende dagen te meten.

Bureau De Fonseca levert u snel een nauwkeurig overzicht van de meetresultaten, geïnterpreteerd naar uw individuele arbeidsomgeving.

Geluidskaarten
Wenst u te vernemen waar uw werknemers gehoorbescherming moeten dragen? Wenst u een akoestisch saneringsplan uit te werken voor uw fabriekshal of bedrijfsgebouwen?

Voor de uitwerking van dergelijk professioneel akoestisch saneringsplan zijn onder meer geluidskaarten een onmisbaar instrument. Contacteer ons vandaag nog vrijblijvend voor meer informatie, want een professionele geluidskaart is wellicht dé oplossing die u zoekt.