Kantoren

Kantoren zijn vandaag de dag drukke werkplekken waar veel gecommuniceerd wordt of waar veel lawaai is door telefoons, technische installaties en het drukkere verkeer in de directe omgeving van kantoorgebouwen. Bovendien zijn open landschapskantoren meer en meer in. Toch zijn we ons bewust van het belang van relatieve rust voor efficiënte werkomgevingen en individuele gezondheid in onze kantoorgebouwen.

Het eerste doel van een kantoor is de creatie van een omgeving die leidt tot optimale prestaties.

Een niet-aangepaste akoestiek verhindert onze werknemers om rustig en helder na te denken en zo efficiënt te communiceren. Voorkomen blijft beter dan achteraf gaan genezen. De specialisten van Bureau De Fonseca kneden het geluidsveld zodat elke werknemer zich 100% kan concentreren op zijn/haar taken, gesprekken en klant. Niet gehinderd door het gesprek van zijn buren, zelfs bij open landschapskantoren. We citeren hier graag de Houston Business Journal: "A survey of 400 business managers conducted by the University of Maryland identifies noise control as the greatest opportunity for productivity improvements with an estimated average increase of 26 percent."